Bruno en Sien

Bruno en Sien gekoppeld

De koppeling van een kruising Hollandse herder langhaar met een kruising Hollandse herder korthaar, in 2010