Bruno en Sien

Paringsritueel tussen Bruno en Sien

Paringsritueel tussen een kruising Hollandse herder korthaar en een kruising Hollandse herder langhaar, in 2010