Sien in 2008

Sien op de Zuid Ginkelse Heide

Kruising Hollandse herder langhaar Sien, in 2008